Banner

Jokomok

Rating: / 0
PoorBest 

یه روز یه نفر قصابی را به خانه اش میاورد تا گوسفندی را براش قربانی کنه بعد به قصابه گفت: میخوام برام تیکه تیکش کنی با گوشتش کباب درست کنم سر و پاها و روده با معده را خوب تمیز کن میخوام کله باچه درست کنم پوستشم باخودت نبر میخوام سجاده درست کنم. با مدفوعش هم میخوام کود درست کنم و زیاده ها را هم بزار میخوام برای گربه مون مهمتر از همه استخوناست خانمم میخواد سوپ درست کنه ! گوسفنده يه نگاش میکنه میگه : پدر سگ يهو صدامم ضبط کن بزار برا زنگِ موبایلت ديگههه

Rating: / 3
PoorBest 

با يكـ دسته پول رفتم بانكـ كارمند بانكـ ميگه : ميخواى بريزى به حساب گفتم پ ن پ عاااشقتم اومدم بريزم به پات

Rating: / 5
PoorBest 

آبادانیه میره کارخانه چوب بری استخدام بشه، یارو ازش میرس سابقه‌ای تو کار چوب بری داری؟ آبادانیه میگه من می‌تونم درختای گردو به قطر یک متر رو در مدت یک دقیقه با تبر قطع کنم. یارو خیلی‌ تحت تاثیر قرار میگیره میگه این همه تجربه رو از کجا آوردی؟ آبادانیه میگه : از کویر لوت. یارو میگه : مرد حسابی‌! کویر لوت درخت گردوش کجا بود؟ آبادانیه میگه : ولک پس فکر کردی واسه چی‌ دیگه اونجا درخت گردو پیدا نمی‌شه؟

Rating: / 3
PoorBest 

ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻫﯽ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﺪﻩ ﺍﻓﺴﺮﻩ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺍﺯﺕ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ، ﺍﮔﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﯼ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻏﺼﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﭙﺮﺱ ﺍﻓﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﻭﻥ ﭼﯿﻪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﭼﺮﺥ ﻭ ﺩﻧﺪﻩ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ ؟؟؟ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﻮﺏ ﻣﺎﺷﯿﻨﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻓﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﻪ ﻧﺸﺪ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﭘﯿﮑﺎﻧﻪ ؟ ﺑﻨﺰﻩ ؟ ﭘﺮﺍﯾﺪﻩ ؟ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﻭﻡ : ﻣﯿﮕﻪ ﺍﻭﻥ ﭼﯿﻪ ﻫﯿﺠﺪﻩ ﺗﺎ ﭼﺮﺥ ﺩﺍﺭﻩ ، ﺑﺎﺭ ﻣﯿﺒﺮﻩ ، ﺳﻨﮕﯿﻨﻪ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﻮﺏ ﺗﺮﯾﻠﯿﻪ ﺩﯾﮕﻪ . ﺍﻓﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻪ ﻧﺸﺪ، ﻧﮕﻔﺘﯽ ﻭﻟﻮﻭﻩ ﯾﺎ ﺍﺳﮑﺎﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ .... ﺑﺮﻭ ﺭﺩﯼ

ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺑﮑﻨﻢ؟ ﺍﻓﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﺎﺷﻪ ﺑﭙﺮﺱ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﻭﻥ ﮐﯿﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻩ ، ﺧﻔﻦ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﺮﺩﻩ ، ﺯﯾﺮ ﻣﺎﻧﺘﻮﺵ ﻫﻢ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪﻩ ؟؟؟ ﺍﻓﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺩﯾﮕﻪ .... ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻪ ﻧﺸﺪ ﺩﯾﮕﻪ .... ﻧﮕﻔﺘﯽ ﻧﻨﺘﻪ ؟؟؟؟ ﺁﺑﺠﯿﺘﻪ ؟؟ ﻋﻤﺘﻪ ؟؟؟

Rating: / 18
PoorBest 

بعضیها دروغ گفتن رو از اول صبح با اين جمله آغاز مي کنن ؛ پاشو ظهره

Rating: / 6
PoorBest 

یه ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﻧﺎﻡ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﺧﺸﯿﺪ

Rating: / 8
PoorBest 

مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری، عروس چای آورده... داماد گفته: اگه میشه تو لیوان خودم بیار

Rating: / 15
PoorBest 

مادر به دختر : کبودیای زیر گردنت چیه دختر؟
پشه نیشم زده. مادر: مراقب باش پشه حاملت نکنه

Rating: / 5
PoorBest 

دو تا میخ با هم ازدواج میکنن ماه عسل میرن تو دیوار

Rating: / 16
PoorBest 

به شیرازیه میگن : انگیزت از خودکشی چی‌چی بود؟ میگه: وووی آمو، حوصلم نمیشد نفس بکشم

Rating: / 14
PoorBest 

دلتنگی یک لر: گوزهایم صدای خرده شیشه میدهد، به گمانم باز هم دلم شکسته

Rating: / 23
PoorBest 

لره میره معافی بگیره میگن مشکلت چیه ؟ میگه پوستم کوتاهه! میگن دلیل نمیشه. برو خدمت. شب اول تا صبح تو آسایشگاه میگوزه. میبرنش پیش فرمانده بهش میگن چته ؟ میگه من که گفتم پوستم کوتاهه پلکامو که میبندم درز کونم وا میشه

Rating: / 10
PoorBest 

خلبان هواپیما توسط میکروفن به مسافرین خوش آمد میگفت.. ناگهان فریاد زد: وای خدایا به دادم برس..!!! سکوت مرگباری کل هواپیما را فرا گرفت دوباره صدای خلبان آمد که گفت:مسافرین عزیز پوزش میطلبم؛مهماندار قهوه داغ را روی شلوارم ریخت! یکی از مسافرین بلند شد وفریاد زد: تو روحت کصااافط...فقط بیا ببین شلوارهای ما چه بلایی سرشون اومده

Rating: / 8
PoorBest 

امروز با مامانم دعوام شد, ولي در حدي نبود كه بخوام آلبوم بيرون بدم

Rating: / 5
PoorBest 

ﭘﺴﺮ حضرت ﺁﺩﻡ ﮐﻪ ﻗﺎﺗـﻞ از آب در اومد، همه هم شاهدن، ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺡ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺍﻥ ﺑﻨﺸﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﺩﻣـﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺭﻓﺖ، ﭘﺴﺮﺍﯼ ﯾﻌﻘﻮﺑﻢ ﮐﻪ فقط ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩ، ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺎﺭﻻﺗﺎﻥ! ... ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﺍ ﺑﻮﺩ، ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪ ﭼﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ دارین؟

Rating: / 12
PoorBest 

ﮊﺍﭘﻦ ﻳﮏ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺴﺎﺯﻩ ﮐﻪ ﺩﺯﺩﻫﺎ ﺭو ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻴﮕﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﮐﻨﻴﻢ
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ایران ﺗﻮ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭ ﻣﻴﺪﺯﺩﻥ

Rating: / 6
PoorBest 

کودک درونم خعععلی بیشور شده تازگیا به ندای درونم شماره داه

Rating: / 11
PoorBest 

یک تهرانی، یه اصفهانی، یه شیرازی و یک آبادانی توی کافی شاپ با هم صحبت میکردند
تهرانی: من یک موقعیت عالی دارم، می خوام بانک ملی رو بخرم
اصفهانی: من خیلی ثروتمندم و می خوام شرکت بنز رو بخرم
شیرازی: من یه شاهزاده ثروتمندم و می خوام شرکت مایکروسافت و اپل رو بخرم
سپس منتظر شدند تا آبادانی صحبت کند آبادانی قهوه خود رو هم زد. خیلی با حوصله قاشق رو روی میز گذاشت، یه کم قهوه خورد، یه نگاهی به اونها انداخت و با آرامی گفت: نمیفروشم

Rating: / 9
PoorBest 

آبادانیه زنگ میزنه اوباما و میگه: میخوایم با شما بجنگیم
اوباما میگه: چند نفرین؟
آبادانیه: مو و کاکوم و پسرعموم
اوباما: شما سه نفرین ولی من 4 میلیون نفر سرباز دارم
آبادانیه یه کم فکر میکنه و میگه: بیخیال ما نمیجنگیم
اوباما: چی شد ترسیدین؟
آبادانی: نه ولک! جا برای دفن 4 میلیون نفر نداریم

Rating: / 27
PoorBest 

ازلره میپرسن تو خونتون چی کم دارین؟ میگه فكر كنم هیچی! چون دیروز که بابام جلو ما گوزید ،مادرم گفت : فقط همینو کم داشتیم